Nov 27

Vấn đề tiền nợ của sinh viên

Bài viết về vấn đề tiền nợ của sinh viên (student loan debt) Bài viết 01:  Đây là bài viết về 12 thứ mà không ai cho bạn biết về việc nợ tiền học của bạn như là bạn phải mướn chung cư rẻ tiền vì phần đông tiền thu nhập bạn phải trả tiền vay …

Continue reading »

Nov 25

Thẻ tín dụng/credit cards

Bài viết #01: 7 loại thẻ tín dụng có quyền lợi tốt nhất cho những ai có tín dụng tốt được viết bơi/ tasha Lockyer trong mục “Next Advisor Blog” của trang web nextadvisor.com. Các thẻ cho bạn offer béo bở nhất như thẻ American Express loại Blue Cash Preferred, thẻ Citi Card loại Simplicity …

Continue reading »

Nov 13

Thói Quen Nợ Từ Thẻ Tín Dụng

Thói Quen Nợ Dẫn Đến Hủy Hoại Tài Chánh Từ Thẻ Tín Dụng (Common Debt Habits That Lead to Financial Ruin by Credit Card Debt) Thẻ tín dụng là một hình thức tiền để thanh toán khi mua sắm; tuy nó không phải là tiền mặt, nó chỉ là một tắm thẻ nhỏ nhưng có thể …

Continue reading »

Nov 13

Ngân hàng bị phạt $4.3 tỷ đô

Các ngân hàng bị phạt $4.3 tỷ đô la trong việc trao đổi tiền tệ (Banks fined $4.3 billions in foreign exchange probe) Các ngân hàng lớn nhất của Mỹ, Anh và Thụy Sĩ được giải thưởng quá lớn vào cuối năm.  Thấy mấy ngân hàng này bị phạt mà rợn tóc gáy luôn. Có …

Continue reading »

Aug 26

Credit report, credit score & you (Tin Dung)

Credit Report & Credit Score v.s. You American rely too much on the credit, do you think so?  Credit is recognized as credit report and credit score. Credit score (FICO) ranges 300 – 850: Excellence credit score: 760 – 850 Good credit score: 680 – 760 Fair credit score: 620 – 680 Bad credit score: …

Continue reading »